Nieuwe website W3C Benelux Kantoor online / Nieuwe manager W3C Benelux Kantoor

Na een flinke restyling is in april 2012 de nieuwe website www.w3c.nl van het W3C Benelux Kantoor online gegaan. Deze is nu geheel in lijn met de site van het World Wide Web Consortium zelf. Tegelijk met de nieuwe website kwam er een nieuwe manager van het W3C Benelux Kantoor. Annette Kik, communicatieadviseur op het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam, trad in januari 2012 toe en zij volgt nu Fons Kuijk op als nieuwe manager. Zij studeerde af in de experimentele natuurkunde en werkt sindsdien in de wetenschapscommunicatie. Van 2000-2007 was ze al eerder bij W3C betrokken. Annette Kik volgt nu Fons Kuijk op, CWI-onderzoeker, die sinds 2008 parttime manager was van dit regionale contactpunt van W3C. Fons Kuijk wierf nieuwe leden, vernieuwde de nieuwsbrief en bracht onder meer verschillende webgerelateerde groepen met elkaar in contact. We bedanken Fons hartelijk voor zijn steun aan de W3C-activiteiten in de afgelopen jaren.

none

Foto, v.l.n.r.: Fons Kuijk (voormalig manager W3C Benelux Kantoor), Bernard Gidon (EMEA Business Development Leader bij W3C) en Annette Kik (nieuwe manager W3C Benelux Kantoor), naast het W3C Benelux logo. Fons Kuijk: “Het is geweldig om te zien hoeveel de uitvinding van Tim Berners Lee – het Web – van de wereld heeft veranderd in zo weinig tijd.” Foto: CWI.