Note: SMIL Timesheets 1.0

De SYMM Working Group heeft een Group Note gepubliceerd van SMIL Timesheets 1.0. Dit document definieert een XML timing taal die SMIL 3.0 element en attribuut timing controlepunten toegankelijk maakt voor een breed scala van andere XML-talen. Met deze taal kan SMIL timing worden geïntegreerd in een groot aantal a-temporele talen, zelfs wanneer verschillende talen gecombineerd zijn in een samengesteld document. Vanwege de gelijkenis met externe stijl en positionering beschrijvingen in de Cascading Style Sheet (CSS) taal, wordt deze functionaliteit aangeduid als SMIL Timesheets. Lees meer over de W3C Synchronized Multimedia Activity.