Update van tien HTML5 Drafts

De HTML Working Group heeft tien Working Drafts vernieuwd:

• de HTML5 specification

HTML5: Edition for Web Authors

HTML5 differences from HTML4

HTML+RDFa 1.1

HTML Microdata

HTML Canvas 2D Context

HTML5: Techniques for providing useful text alternatives

Polyglot Markup: HTML-Compatible XHTML Documents

HTML to Platform Accessibility APIs Implementation Guide

HTML: The Markup Language

Er is een uitgebreide lijst van de wijzigingen in de HTML5 spec sinds de publicatie van de vorige HTML Working Draft (mei 2011). De meeste veranderingen zijn eerder fine-tuning verfijningen dan belangrijke nieuwe toevoegingen, om de specificatie stabieler te maken, en over te gaan naar een ophanden zijnde Candidate Recommendation draft. Lees meer over HTML.