W3C-standaardisering richt zich op digitale informatieborden

In de toekomst moet het Web het interoperabele platform voor digitale informatieborden worden. Het World Wide Web Consortium (W3C) stelde daarvoor in juli de belangrijkste uitdagingen en use cases vast, samen met een eerste analyse van verbeteringen die aan het Web moeten worden aangebracht om dit mogelijk te maken.

Voor het volledige persbericht: http://www.w3.org/2012/07/signage.html