W3C nodigt China uit om grotere rol in wereldwijde Web-innovatie aan te nemen

W3C kondigde aan dat Beihang University een nieuw centrum voor W3C-personeel en activiteiten in China wordt. W3C verwacht dat de aanwezigheid in China mogelijkheden voor samenwerking zal verbeteren tussen Chinese bedrijven, web-ontwikkelaars, onderzoeksinstituten en de volledige internationale W3C gemeenschap, met inbegrip van leden uit meer dan veertig landen. "Dit is een belangrijke stap in de internationaliseringsstrategie van Beihang University, het creëren van een platform waarmee de Chinese industrie wordt geholpen om deel te nemen aan het Web-standaard ecosysteem", zei professor Jinpeng Huai, president van Beihang University.

China heeft de tweede grootste economie van de wereld, de grootste populatie internetgebruikers per land (560 miljoen en snel groeiend), een grote Web- ontwikkelgemeenschap en groeiende betrokkenheid bij internationale standaardisatie-instellingen. “De laatste twee jaar heeft W3C geprofiteerd van een grotere Chinese deelname”, zegt Jeff Jaffe, CEO van W3C. "We zien ernaar uit dat deze trend zal versnellen door inspanningen van de lokale industrie en Beihang University. Wereldwijde deelname aan W3C stelt onze gemeenschap in staat om mondiale behoeften voor het web te identificeren en op oplossingen te sturen." Lees het persbericht en de testimonials van W3C Members en anderen en de blog post van Jeff Jaffe.