Accessibility Navigation
Skip to content

W3C-stand tijdens CWI in Bedrijf over Everything Smart

  • 18/05/2015

Op 4 juni belichten sprekers uit bedrijfsleven, overheid en onderzoek meerdere kanten van de rol van intelligente technologie tijdens de bedrijvendag van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam. W3C Benelux zal hier met een stand staan.

Deze netwerkdag voor nieuwe en bestaande relaties van het Centrum Wiskunde & Informatica staat in het teken van Everything Smart: de opkomst van intelligente technologie op alle terreinen van het leven. Sprekers zijn o.a. Rob van Gijzel (burgemeester Eindhoven), René Penning de Vries (boegbeeld ICT bij het Ministerie van EZ) en Borre Akkersdijk (textielontwikkelaar byBorre). Op de matchmaking-markt zijn demonstraties van smart technology van het CWI te zien, o.a. op het gebied van programmeertalen, sensortechnologie, deep learning, verkeersmanagement, zoeksystemen, smart energy en smart fashion.

CWI in Bedrijf is vrij toegankelijk na registratie. U bent van harte uitgenodigd.

Copyright © 2012 W3C ® (MIT, ERCIM, Keio) Usage policies apply.