W3C

World Wide Web Consortium Start Europese W3C Semantic Tour

De Europese Commissie geeft financiële ondersteuning voor de presentaties van W3C Members en Team in Rome, Londen, München, Athene en Brussel van W3C Team leden over de infrastructuur van het Semantic Web.

Contactpersoon Noord- en Zuid-Amerika, Australië --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 or +1.617.253.2613
Contactpersoon Europa --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Contactpersoon Azië --
Saeko Takeuchi <saeko@w3.org>, +81.466.49.1170

(eveneens beschikbaar in Engels, Frans, Duits, Grieks, Italiaans en Japans)


http://www.w3.org/ -- 10 juni 2003 -- Het World Wide Web Consortium (W3C) start zijn Semantic Tour vandaag, daarmee lezingen en demonstraties over Semantic Web technologiëen biedend aan het publiek in heel Europa. De W3C Semantic Tour bestaat uit een serie van vijf ééndaagse evenementen vandaag beginnend in Rome, Italië, en eindigend op 24 juni 2003 in Brussel, België. Vertegenwoordigers van W3C Member organisaties en het W3C Team leggen uit hoe Semantic Web technologieën ertoe bijdragen dat op het bestaande Web rijkere, meer bruikbare gegevens gecreëerd worden. Het gebruik van deze technische standaarden brengen een effectievere search mogelijkheid, automatisering, integratie, en hergebruik met zich mee van gegevens tussen verschillende applicaties.

Het Semantic Web breidt het huidige Web uit

Om het Web zijn volle potentieel te laten bereiken, moet het zich ontwikkelen tot een Semantic Web, dat een universeel toegankelijk platform verschaft dat de mogelijkhied biedt om gegevens te delen en te verwerken zowel door geautomatiseerde hulpmiddelen als door mensen. Het Semantic Web, in eerste instantie een visie tot uitdrukking gebracht door Tim Berners-Lee bij de geboorte van het Web, is nu het meest bekend als een initiatief van het World Wide Web Consortium. Berners-Lee maakte een eerste Roadmap voor het Semantic Web in 1998, nog steeds een goed document om de architectuur te leren waarop de W3C Semantic Web Activity is gebaseerd.

De W3C Semantic Web Activity, gestart in 2001, brengt experts en belangrijke personen bijeen in gebieden zoals metadata, ontologieën, en het Web in het algemeen, en stimuleert zowel het ontwerpen van specificaties als de open, gezamenlijke technologie ontwikkeling.

Het Semantic Web is een uitbreiding van het huidige Web dat je gemakkelijker instaat zal stellen om informatie te vinden, te delen en te combineren. Het is ontworpen om een universeel medium te worden voor de uitwisseling van gegevens, en maakt het mogelijk om "vocabulary semantics" te definiëren en te hergebruiken door eenieder die is geïnteresseerd of door een gebruikersgroep, zodat het kosteneffectief wordt voor mensen om hun kennis vast te leggen en te delen met anderen.

Om deze doeleinden te ondersteunen, is een set van interoperabele specificaties in ontwikkeling. W3C's Semantic Web werk begint met een model het Resource Description Framework (RDF) genaamd, dat bestaat uit het basis model en de syntaxis voor beschrijvingen en een manier om beschrijvende vocabulaires te maken, RDF Schema genaamd. De volgende laag daar bovenop OWL - the Web Ontology Language biedt een manier om relaties te beschrijven tussen verschillende vocabulaires. Deze talen bouwen allen voort op de fundamenten van URIs, XML, en XML namespaces.

W3C Semantic evenementen georganiseerd voor vijf regio's

De evenementen zijn georganiseerd door ERCIM, de European Host van W3C, en vijf van de Europese W3C Kantoren (Benelux, Duitsland en Oostenrijk, Griekenland, Italië, en het Verenigd Koninkrijk en Ierland).

Het tijdschema en de locaties van de evenementen zijn als volgt:

Elk evenement bestaat uit een serie lezingen over W3C Semantic Web werk, applicaties en test cases. Deze presentaties worden gegeven door een tot twee W3C Team leden en uitgenodigde sprekers die de lokale gemeenschap vertegenwoordigen. Alle evenementen zijn gratis toegankelijk en open voor het publiek na registratie.

Europese Commissie subsidie stimuleert W3C reikwijdte ("outreach") via zijn regionale kantoren

De W3C Interop Tour van afgelopen jaar had de focus op het gamma W3C technologieën, en op het laten zien hoe deze de interoperabiliteit op het World Wide Web mogelijk maken. De W3C Semantic Tour van dit jaar heeft zijn focus op Semantic Web technologiëen, een gebied dat steeds meer belangstelling trekt binnen de Web gemeenschap. Deze beide tours worden finacieel mogelijk gemaakt door de Europese Commissie in de vorm van het QUESTION-HOW project.

De Tour profiteert van een ander door IST gesubsidieerd project - het Semantic Web Advanced Development werk van W3C in Europa, ook wel het SWAD-Europe project genaamd. Demonstraties laten het Semantic Web in actie zien, waarbij problemen aan de orde komen in gebieden als: documenten en vertalingen bijhouden, sitemaps, news channel syndication, classificatie, en annotaties.

Omtrent het World Wide Web Consortium [W3C]

Het W3C werd opgericht met als doel het Web tot zijn volle potentieel te ontwikkelen door gemeenschappelijke protocollen te maken, die de groei van het Web bevorderen en interoperabiliteit garanderen. W3C is een internationaal industrieel consortium dat gezamenlijk wordt bestuurd door het MIT Laboratory for Computer Science (MIT LCS) in de VS, het European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) met het hoofdkwartier in Frankrijk en Universiteit van Keio in Japan. W3C telt momenteel meer dan 410 organisaties die Members zijn. Voor meer informatie zie http://www.w3.org/