Beschrijving van grafiek ASCII-kunst

Deze grafiek geeft het percentage weer van lichtgevoelige patiënten bij wie een fotoconvulsieve reactie werd opgewekt door middel van een 2 seconden lange reeks flitsen met ogen open en dicht. De grafiek wordt door middel van ASCII-symbolen gegenereerd om het begrip ASCII-kunst te illustreren.

De verticale as geeft het percentage (variërend van 0 tot 100%) weer van patiënten die een fotoconvulsieve reactie hadden. De horizontale as geeft de flitsfrequentie (variërend van 0 tot 70 Hz) weer.

De grafiek laat zien dat de grootste gevoeligheid (ogen open of dicht) bij 20 Hz optreedt met een steile terugval bij lagere en hogere frequenties; de meetgegevens beginnen bij ca. 5 Hz en eindigen bij 60 Hz.

Terug naar grafiek.