IJkpunten voor Richtlijn
1. Lever equivalente alternatieven voor auditieve en visuele content.

IJkpunt
Dia 2 van 17
Vorige pagina. Volgende pagina.

Lever content die bij presentatie aan de gebruiker in essentie dezelfde functie of hetzelfde doel uitdrukt als auditieve of visuele content.

1.1 – Lever een tekstequivalent voor elk niet-textueel element.  Prioriteit 1 

1.2 – Lever tevens tekstlinks voor ieder actief gebied van een server-side image map.  Prioriteit 1 

1.3 – Totdat user agents automatisch het tekstequivalent van een beeldspoor hardop kunnen voorlezen kan je een auditieve beschrijving geven van de belangrijkste informatie van het beeldspoor van een multimediapresentatie.  Prioriteit 1 

1.4 – Voor iedere tijdgerelateerde multimediapresentatie, bijvoorbeeld een (animatie)film, kan je equivalente alternatieven synchroniseren (bijvoorbeeld onderschriften of auditieve beschrijvingen van het beeldspoor) met de presentatie.  Prioriteit 1 

1.5 – Totdat user agents tekstequivalenten voor client-side image map links kunnen weergeven, kan je tevens tekstlinks leveren voor elke actief gebied van een client-side image map.  Prioriteit 3 


Een niveau omhoog Naar Richtlijn 1
Volgende dia: IJkpunten voor Richtlijn 2

Inleiding: Inhoud Richtlijnen: Inhoud IJkpunten: InhoudVoorbeelden: Inhoud

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C