Inleiding
Curriculum Richtlijnen Toegankelijkheid Web Content 1.0: Overzicht Cursus

Inleiding
Dia 1 van 18
Volgende pagina.

Lees s.v.p. eerst deze pagina voor u verder gaat met het curriculum.

Het Curriculum

Dit curriculum omvat:

  1. Een "Inleiding",
  2. Richtlijnen voor de Toegankelijkheid van Web Content, kortweg "De Richtlijnen",
  3. IJkpunten voor het voldoen aan de eisen van de Richtlijnen, kortweg "De IJkpunten",
  4. Voorbeelden voor de implementatie van de IJkpunten, kortweg "De Voorbeelden".

De Inleiding houdt zich bezig met onderwepen als:

De Richtlijnen

De Richtlijnen geven de Nederlandse vertaling weer van de W3C -aanbeveling. Het gaat om de "Web Content Accessibiliy Guidelines" (Zie de opmerking onderaan over de vertaling). Deze diaserie presenteert elke richtlijn apart. Ze legt uit waarom het voor de toegankelijkheid van een website, een webpagina of een webapplicatie belangrijk is om deze richtlijnen te volgen. Elke richtlijndia linkt naar een volgende serie dia's die de bij die richtlijn behorende "ijkpunten" nader belichten.

De IJkpunten

Elke richtlijn verwijst naar een of meer "ijkpunten" die je in acht moet nemen om aan de betroffen richtlijn te voldoen. Elke dia laat de genummerde ijkpunten zien en de eraan toegekende prioriteit. Elk ijkpunt linkt vervolgens naar een of meer voorbeelddia's.

De Voorbeelden

Voor elk ijkpunt zijn er een of meer pagina's met voorbeelden. De dia's bij de Voorbeelden geven aan hoe je elk ijkpunt implementeert en demonstreren waar mogelijk hoe het resultaat eruit zal zien bij normaal gebruik. In sommige gevallen zijn er meerdere voorbeelden nodig om de technieken bij het ijkpunt te illustreren.

Hou er s.v.p. rekening mee dat bij interpretatieverschillen als gevolg van de vertaling, de originele Aanbevelingen als definitieve referentie wordt beschouwd.

Links naar inleidende onderwerpen
[ Welkompagina | Overzicht Cursus | Juist gebruik | Uw basiscurriculumtoolkit | Gebruik maken van het curriculum | Navigatie | Het W3C | Het WAI | Copyright ]

Inleiding: Inhoud Richtlijnen: Inhoud IJkpunten: Inhoud Voorbeelden: Inhoud

Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C