Inleiding
Gebruik: in een klaslokaal.

Inleiding
Dia 8 van 18
Vorige pagina. Volgende pagina.

Voordat u dit curriculum in een klaslokaal gebruikt, wordt u verzocht de secties over de disclaimer en het auteursrecht te bestuderen (resp. dia's 3–5 en dia 17). De auteurs raden u sterk aan om elke nieuwe cursus te beginnen met enige achtergrondgegevens over het W3C en het WAI (dia's 13–16 in deze Inleiding).

U kunt de dia's over de Richtlijnen, IJkpunten en Voorbeelden beschouwen als afzonderlijke (maar samenhangende) onderwijsmodules.

 1. Alleen onderwijs over de Richtlijnen:
  • Geschikt voor een overzichtspresentatie.
  • Leg de concepten uit bij het ontwerpen van toegankelijke pagina's.
  • Beschrijf de redenering voor elke richtlijn.
  • Niet "doorsteken" naar andere modulen (gebruik alleen de rechterpijl/volgende pagina navigatieknop om door deze module te navigeren).
  • Lager niveau technische kennis verlangd door gehoor.
  • Kan worden teruggebracht tot korte presentaties door gebruik te maken van de Inhoudsopgave om specifieke richtlijnen te selecteren.

 2. Onderwijs over de Richtlijnen en de IJkpunten:
  • Geschikt voor een meer gedetailleerde presentatie.
  • De Richtlijndia legt de concepten en redenering uit.
  • Navigeer vervolgens naar de IJkpuntdia en bestudeer ijkpunten voor die richtlijn.
  • Enige kennis van HTML wordt van u verwacht.
  • Kan worden teruggebracht tot korte presentaties door interessante onderwerpen te selecteren uit de Inhoudstabel.

 3. Onderwijs over de Richtlijnen, IJkpunten en Voorbeelden:
  • Geschikt voor een zeer gedetailleerde presentatie.
  • De Richtlijndia legt de concepten en redenering uit.
  • Navigeer vervolgens naar de IJkpuntdia en bestudeer ijkpunten voor die richtlijn.
  • Navigeer vervolgens naar de Voorbeelddia('s) en bestudeer de voorbeeld(en) voor dat ijkpunt van de richtlijn.
  • Gevorderde kennis van HTML wordt van het gehoor verwacht.
  • Kan worden teruggebracht tot korte presentaties door interessante onderwerpen te selecteren uit de Inhoudsopgave.

Volgende sectie is: Gebruik: Aantekeningen van de spreker.

Inleiding: Inhoud Richtlijnen: Inhoud IJkpunten: Inhoud Voorbeelden: Inhoud

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C