Voorbeeld voor IJkpunt
Inleiding tot de Voorbeelden

Voorbeeld
Dia 1 van 120
Volgende dia.

Naar de volgende pagina's wordt verwezen als "De Voorbeelden" in de inleiding tot het curriculum.

Elke pagina levert details van voorbeelden van een of meer technieken die geassocieerd worden met een bepaald ijkpunt. Waar mogelijk worden de voorbeelden metterdaad gecodeerd, zodat u ziet hoe die bepaalde techniek afbeeldt van weergeeft op uw browser of user agent. In de meeste gevallen wordt de code die het "levend" voorbeeld creëert ook geleverd (hoewel u ook de "View Source" kunt aanklikken om de exacte codering te krijgen). Waar nodig wordt enige tekst bijgevoegd om uit te leggen wat "geacht" wordt te gebeuren (bijvoorbeeld, als een HTML 4 attribuut nog niet breed wordt ondersteund), van voor de gebruiker van niet-grafische of oudere browsers.

In deze serie worden de voorbeelden van technieken uit verschillende bronnen betrokken: sommige uit de praktijk van de auteurs, sommige uit andere W3C-bronnen, en sommige uit het document " Techniques for Web Content Accessibility Guidelines 1.0". Merk s.v.p. op dat het"Techniques"-document de definitieve bron is.

Voor een alternatief overzicht van de IJkpunten Richtlijnen Toegankelijkheid van Web Content, dat ze rangschikt naar prioriteit en functie, wordt u verwezen naar de appendix bij de Richtlijnen:
Lijst van IJkpunten voor Richtlijnen voor de Toegankelijkheid van Web Content 1.0

Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 1.1a.

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C