Voorbeeld voor IJkpunt
13.4 – Gebruik navigatiemechanismen op een consistente wijze.

Voorbeeld
Dia 102 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Prioriteit 2

Een consistente presentatiestijl op elke pagina staat gebruikers toe navigatieknoppen tussen pagina's makkelijk te vinden, evenals de primaire content voor elke pagina. Terwijl dit voor iedereen het leven makkelijker maakt, profiteren in het bijzonder mensen met leer- en leesproblemen hiervan. Als je het makkelijk maakt te voorspellen waar de benodigde informatie op elke pagina te vinden is, vergroot je de kans dat die wordt gevonden.

Mocht u het nog niet opgemerkt hebben, alle dia's in dit curriculum hebben een gemeenschappelijke stijl, waarbij de globale layout van navigatie- en contentelementen erg hetzelfde is. Elke diaserie evenwel (Inleiding, Richtlijnen, IJkpunten en Voorbeelden) heeft verschillende visuele en textuele sporen om u te helpen onthouden en aan te geven welke serie u nu aan het browsen bent.

Zo is bijvoorbeeld de achtergrondkleur van kantlijnen op de Voorbeelddia's heel lichtpaars en de hoofdkop bevat de woorden "Voorbeeld voor...", terwijl IJkpuntdia's een lichtgroene achtergrond hebben en het woord "IJkpunt" in elke hoofdkop, etc.


Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 13.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 13.5

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C