Voorbeeld voor IJkpunt
13.6 – Groepeer gerelateerde links, identificeer de groep (voor user agents) en lever een manier om de groep over te slaan totdat user agents dit ook kunnen.

Voorbeeld
Dia 104 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Prioriteit 3

Gebruikers die blind zijn springen van link naar link, als ze een pagina vluchtig doorlezen of informatie zoeken. Als ze dit doen, wordt de "linktekst" (tekst tussen de <A> en </A>) gelezen. Een navigatiebalk is vaak het eerste dat ze tegenkomen op een pagina. Voor gebruikers van spraakuitvoer betekent dit gewoonlijk dat ze op een groot aantal soortgelijke links (gelezen op elke pagina) moeten horen voordat ze bij de unieke content aankomen.

Wanneer links evenwel gegroepeerd worden in logische eenheden, zoals in een navigatiebalk, kan men ze behandelen als een logisch geheel in plaats van als verscheidene stukjes. Zo kunt u de gegroepeerde onderdelen laten voorafgaan door een link die over de zaak heen springt en de gebruiker toestaat te beginnen met lezen aan het begin van de werkelijke inhoud van de pagina. Dit is vergelijkbaar met hoe mensen die kunnen zien het lezen van links overslaan als ze dezelfde set op elke pagina zien.

Voorbeeld 1: een tekstlink verschijnt voor de navigatiebalk:

Sla deze navigatielinks over.

NB: deze links leiden nergens heen.
Neem contact met ons op Help Thuis Zoek
Wat is nieuw Wegwijzer Programma's en Diensten Publicaties en  Formulieren

Deze regel is het doel van de link en markeert het begin van de tekst volgend op de navigatiebalk.


Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 13.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 13.6 vervolg

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C