Voorbeeld voor IJkpunt
13.6, vervolg.

Voorbeeld
Dia 106 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

In HTML zouden de DIV- en FRAME-elementen ook gebruikt kunnen worden om links te groeperen. Aangezien deze elementen van HTML 4.0 de "id"- en "class"-attributen kunnen aannemen, zou de groupering geïdentificeerd kunnen worden door een of meer van die attributen te gebruiken met een beschrijvende naam. User Agents zullen het evenwel moeilijk vinden die informatie op te sporen en weer te geven, tenzij er overeenstemming komt over een standaardmethode om links te groeperen en te identificeren.

(Zie Voorbeeld voor ijkpunt 9.5 – alternatieven met toetsenbord en Voorbeeld voor ijkpunt 13.10 – ASCII-kunst overslaan voor andere voorbeelden van het grouperen en passeren van gerelateerde elementen.


Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 13.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 13.7

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C