Voorbeeld voor IJkpunt
13.7– Maak voor verschillende voorkeuren en niveaus van deskundigheid verschillende zoeksoorten.

Voorbeeld
Dia 107 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Prioriteit 3

Dit ijkpunt betekent niet dat je enige zoekcapaciteit op je site moet hebben. Als je die evenwel hebt, volgt hier wat je moet weten om die eigenschap zo toegankelijk mogelijk te maken:

Vergrootglas: geeft eenvoudig zoeken aan. Voor sommige bezoekers zal een eenvoudig TREFWOORD voldoende zijn.

(NB: dit is geen echt zoekformulier. Probeer geen zoekopdracht te geven.)

Vul trefwoord(en) in

En beschrijf hoe de eenvoudige zoekroutine werkt, b.v.
Deze speurtocht naar trefwoorden zal alle documenten vinden die het ingetypte trefwoord bevatten. Als u meer dan een woord intypte, zal de zoektocht alle documenten vinden die elk van de woorden bevatten.


Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 13.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 13.7 vervolg

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht 
IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web 
Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C