Voorbeeld voor IJkpunt
1.1h – een tekstequivalent voor scripts.

Voorbeeld
Dia 12 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Prioriteit 1

Gebruik het NOSCRIPT-element om de actie te beschrijven of de functionaliteit te vervangen van alle scripts die je in je pagina inbouwt.

Als je bijvoorbeeld een SCRIPT schrijft dat een komische strip tevoorschijn tovert door steeds een nieuw afbeelding te presenteren als je met de muis klikt of op een toets drukt. Gebruik dan het NOSCRIPT-element om een tekstalternatief te leveren, dat de hele komsche strip beschrijft. Bijvoorbeeld:

<SCRIPT type="text/javascript">
... script om elke frame van een komische strip te vertonen en/of te vervangen door een alternatief ...
</SCRIPT>

<NOSCRIPT>
In het eerste paneel houdt Lucy de voetbal vast. In het tweede paneel zien we Charlie Brown op de voetbal afstormen. Enzovoorts..."
</NOSCRIPT>

Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 1.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 1.1i

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C