Voorbeeld voor IJkpunt
1.1i – een tekstequivalent voor afbeeldingen die gebruikt worden als bullets.

Voorbeeld
Dia 13 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Prioriteit 1

Hier is een eenvoudige ongeordende lijst die grafische bullets gebruikt in plaats van de standaardbullets die het <UL>-element genereert:

Punt: Potlood
* Telefoon
 Kalender

De code van het voorbeeld toont drie verschillende maar geschikte manieren om de alt-parameter te gebruiken om de bullet te labelen.

<IMG SRC="blueball.gif" ALT="Punt: "> Potlood<BR>
<IMG SRC="blueball.gif" ALT="* "> Telefoon<BR>
<IMG SRC="blueball.gif" ALT=" "> Kalender<BR>


Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 1.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 1.1j

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C