Voorbeeld voor IJkpunt
1.1j– een tekstequivalent voor afbeeldingen die gebruikt worden als "spacers".

Voorbeeld
Dia 14 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Prioriteit 1

Een layout truuk die door veel auteurs wordt gebruikt is om een heel kleine transparante afbeeldingsfile  te creëren en blanko ruimte tussen andere objecten te forceren door de vereiste and HEIGTH- en WIDTH- of HSPACE- en VSPACE-attributen van het IMG-element in te stellen. Het geschikte tekstequivalent voor een "spacer" is helemaal niets, dus:

<IMG src="spacer.gif" hspace=100 vspace=10 alt=" ">

Merk op dat er een spatie is tussen de aanhalingstekens in het ALT-attribuut (dit is niet perse noodzakelijk). Natuurlijk zouden wij er de voorkeur aan geven dat u style sheets gebruikt om uw layout te doen.

Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 1.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 1.1k

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C