Voorbeeld voor IJkpunt
1.1l – een tekstequivalent voor op zichzelf staande geluidsfiles.

Voorbeeld
Dia 16 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Prioriteit 1

Als de geluidsfile erg kort is, zou je een transcriptie in de ALT-tekst van een afbeelding kunnen stoppen die de link naar de geluidsfile vergezelt, b.v.

Geluidsfile: Laten we samen aan 
toegankelijkheid werken. Luister naar een boodschap van de auteur.

<A HREF="work-e.wav">
<IMG SRC="audio.gif" ALT=Geluidsfile: Laten we samen aan toegankelijkheid werken.">
Luister naar een boodschap van de auteur. </A>

Als de geluidsfile heel veel informatie bevat, wil je wellicht linken naar een file die de volledige transcriptie bevat:

Luister naar het gedicht "Circels" van Marleen Rozema (blind).

Geluidstranscriptie: Gedicht "Circels," door Marleen Rozema.

Cirkels cirkels overal.
Vind je dat niet heel erg mal?
De ene cirkel lijkt op een kuil,
er zit geen zand in want,
anders word je vuil.
De andere lijkt op een wal,
dat vind ik het gekst van al.


Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 1.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 1.1m

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C