Voorbeeld voor IJkpunt
1.1m – een tekstequivalent voor geluidssporen van video.

Voorbeeld
Dia 17 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Prioriteit 1

Een tekstequivalent voor het geluidsspoor van een video ziet er net zo uit als de teksttranscriptie van de gesproken woorden die op een geluidsfile zijn vastgelegd. Dit kan of een geynchroniseerd tekstequivalent zijn (beschreven in IJkpunt 1.3) – de methode die onze voorkeur heeft, of een eenvoudige tekstfile, zoals bijvoorbeeld:

Man:
Loop door, rechtuit

Professor:
Een punt voor u ter overweging: de bal is gegooid en u wilt hem vangen. Maar hoe weet je waar hij heen zal gaan, zodat je kunt zijn waar hij naar beneden komt?

Eén manier is om deze formule te gebruiken.

Om de afstand te berekenen die de bal zal afleggen, moet je de snelheid, versnelling en tijd in rekening brengen. Maar dat wist u al. Uw brein schat al die waarden in de eerste seconden dat de bal door de lucht gaat om te berekenen waar je heen moet gaan om de bal te vangen.

Deze wiskundevergelijking helpt ons de wereld van de natuurkunde te begrijpen en hoe wij erin functioneren. Of je het op het schoolbord doet of op het veld, beide werken. Dus de volgende keer dat je dat lange stuk gaat lopen, denk eraan: Wiskunde is Overal.

Wiskunde is Overal!

Zie de QuickTime-instructies voor de filmclip waarop deze transcriptie is gebaseeerd.

Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 1.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 1.1n

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C