Voorbeeld voor IJkpunt
1.1n – een tekstequivalent voor video.

Voorbeeld
Dia 18 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Prioriteit 1

Een tekstequivalent voor video zou zijn een beschrijving van de scenes en acties die plaatsvinden in de video – maar niet de gesproken dialoog. In dit voorbeeld wordt de beschrijving van wat er gebeurt in de video doorspekt met het tekstequivalent van de dialoog. Evenals in het vorige voorbeeld zou de methode waaraan wij de voorkeur geven zijn om het tekstequivalent van de video in the filmclip zelf te integreren en te synchroniseren.

Kies deze link voor een voorbeeld van een transcriptie van een QuickTime-filmpje dat volledige ondertiteling en videobeschrijving bevat.

Zie de QuickTime-instructies voor de filmclip waarop deze transcriptie is gebaseeerd.

Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 1.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 1.2

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C