Voorbeeld voor IJkpunt
1.2 –Lever tekstlinks voor ieder actief gebied van een server-side image map.

Voorbeeld
Dia 19 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Prioriteit 1

Server-side image maps (althans diegenen die het ISMAP-attribuut in het IMG-element gebruiken) kunnen of willen dooorgaans geen textuele informatie leveren over de links die erin gecodeerd zijn. Als uw server-side image map hot-links heeft naar secties A, B, C, D en E van uw site, levert u een tekstalternatief op de pagina. Zo produceert bijvoorbeeld de code:

<A HREF="img/imgmap1.map">
<IMG ISMAP SRC="imgmap1.gif"
ALT="Gebruik s.v.p. de volgende links in plaats van deze imagemap.">
</A><BR>
[ <A HREF="a.htm">Sectie A</A> | <A HREF="b.htm">Sectie B</A> | <A HREF="c.htm">Sectie C</A> | <A HREF="d.htm">Sectie D</A> | <A HREF="e.htm">Sectie E</A> ]

de volgende server-side image map en het tekstequivalent:

Gebruik s.v.p. de volgende  links in plaats  van deze imagemap.
[ Sectie A | Sectie B | Sectie C | Sectie D | Sectie E ]

NB: De "ALT"-tekst die je levert in het IMG-element informeert de gebruikers dat een tekstequivalent bestaat – maar beschrijft niet de afbeelding zelf. Gebruik "LONGDESC", als je de image map in detail wilt beschrijven.

Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 1.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 1.3

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C