Voorbeeld voor IJkpunt
1.3 – vervolg

Voorbeeld
Dia 21 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Aangezien er evenwel momenteel geen user agents zijn die automatisch textuele beschrijvingen kunnen lezen en spreken, moet een multimediapresentatie vergezeld worden door een geluidsspoor, dat belangrijke informatie (gepresenteerd in het visuele spoor) beschrijft. Het volgende voorbeeld (IJkpunt 1.4) legt de noodzaak uit om alle equivalent ealternatieven van een multimediapresentatie te synchroniseren.

Er zijn nu drie formats of talen die de toevoeging van een apart spoor met auditieve beschrijving ondersteunen. TDat zijn Apple's QuickTime, W3C's SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) en Microsoft's SAMI. U zult verschillende software nodig hebben om de verschillende formats te spelen, dus raadpleeg de multimedia software pagina om te downloaden wat geschikt is. Uit de multimedia software pagina, leveren we links naar voorbeelden die het spoor met auditieve beschrijving demonstreren.

Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 1.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 1.4

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C