Voorbeeld voor IJkpunt
3.2 – Creëer documenten die zich conformeren aan gepubliceerde formele grammatica's.

Voorbeeld
Dia 29 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Prioriteit 2

In het algemeen zal de globale toegankelijkheid van een willekeurige Webpagina verbeterd worden, als u zich houdt aan de standaarden voor de web-presentatietaal die u gebruikt. De belangrijkste reden hiervoor is dat de meeste ontwikkelaars van hulptechnologie of van technologie voor een toegankelijk web hun toegankelijkheidskenmerken hebben gebaseerd op de veronderstelling dat de auteurs van content de standaarden volgen.


We nemen ook aan dat de meeste Webbrowsers min of meer de gepubliceerde standaarden zullen volgen. Het schrijven van de "netst" mogelijke code moet ervoor zorgen dat uw pagina's er het beste uit zullen zien over het breedste arsenaal van Webpresentatietechnologie.

Als uw codering voldoet aan de eisen van een bepaalde grammatica, moet u het DOCTYPE-statement gebruiken als de eerste regel van uw HTML-file. Het volgende DOCTYPE-statement zou bijvoorbeeld servers, browsers en validatoren aangeven dat u van uw code verwacht dat ze conformeert aan de documenttypedescriptor (DTD) "HTML 4.0 Transitional " voldoet. De DTD is de "formele" grammatica van de taal.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

Enkele sites, waaronder die van het W3C, bieden HTML-validatie aan. Er zijn zelfs sites die uw HTML valideren en uw pagina controleren op sommige aspecten van toegankelijkheid. Zie de sectie over Validatie en Testen in dit curriculum voor meer details.

Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 3.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 3.3

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C