Voorbeeld voor IJkpunt
3.4 – Gebruik liever relatieve eenheden dan absolute eenheden als je in opmaaktalen waarden toekent aan attributen en eigenschappen in style sheets.

Voorbeeld
Dia 32 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Prioriteit 2

Gebruik bijvoorbeeld in CSS liever 'em' - of percentagelengtes dan 'pt' of 'cm', die absolute eenheden zijn. Als absolute eenheden worden gebruikt, garandeer dan dat de weergegeven content bruikbaar is door de resultaten op verschillende browsers of systemen te controleren. Zie de sectie over Validatie en Testen voor meer over dit onderwerp.

Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 3.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 3.5

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C