Voorbeeld voor IJkpunt
3.5, vervolg

Voorbeeld
Dia 34 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Boos gezicht: slechte keus!Nest headings niet willekeurig (zoals in dit volgend voorbeeld) enkel om te profiteren van de standaardafmetingen van the H-elementen. Gebruik in plaats daarvan CSS om uw visuele teksteffecten te creëren.

Onjuist gebruik van <H5>: We doen nooit aan

Onjuist gebruik van <H1>: Gratis Upgrades Software

Onjuist gebruik van <H1>: De problemen van de klant zijn de onze

Onjuist gebruik van <H5>: voordat hij heeft betaald. Daarna zullen ze ons een rotzorg zijn.
Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 3.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 3.6

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C