Voorbeeld voor IJkpunt
3.7 – Opmaak citaten. Gebruik het citaat-element niet om formatteringseffecten te bereiken, zoals inspringen.

Voorbeeld
Dia 37 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Prioriteit 2

Opmaakcitaten met de Q- en BLOCKQUOTE-elementen. Gebruik ze niet voor formatteringseffecten zoals inspringen

<Q> element:
Aanhalingstekens en -stijlen verschillen van taal tot taal. Gebruik van het Q-element (in plaats van het ASCII-equivalent van aanhalingstekens in te typen) zal internationale browsers toestaan om het verlangde aanhalingssysteem weer te geven. Gebruik dus s.v.p. het Q-element om aanhalingstekens in te voegen zoals:

"Ik ga middernacht naar huis!"

<Q lang="en-us"> Ik ga middernacht naar huis!</Q>


Noot over toegang: Het Q-element wordt nog niet breed ondersteund. Totdat dit zover is, moet u aanhalingstekens met de hand blijven invoeren. Het "lang"-attribuut van he Q-element zal naar verwachting tot gevolg hebben dat de taaleigen aanhalingstekens of -regels worden toegepast tijdens de weergave van het citaat. Naar ons beste weten wordt ook deze eigenschap door geen enkele browser ondersteund.

Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 3.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 3.7 vervolg

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C