Voorbeeld voor IJkpunt
1.1a, vervolg.

Voorbeeld
Dia 4 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Prioriteit 1

Als je het OBJECT-element gebruikt om een afbeelding te plaatsen,

Plaatje van een huis

neem dan het tekstalternatief op in de content van het OBJECT-element, b.v.

<OBJECT data="home.gif" type="image/gif" height=100 width=100>
Plaats de korte of lange beschrijving (of link naar een file met lange beschrijving) hier.
</OBJECT>

Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 1.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 1.1b

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C