Voorbeeld voor IJkpunt
4.2 – Schrijf elke afkorting of acroniem volledig uit in een document waar ze het eerste voorkomt.

Voorbeeld
Dia 41 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Prioriteit 3

Als je afkortingen of acroniemen in een zin gebruikt, zorg er dan voor dit aan te geven in HTML met behulp van ABBR en ACRONYM, bijvoorbeeld zo:

Als je in Boston bent, bezoek dan in elk geval het MFA, het MIT en natuurlijk ook het W3C. Deze instellingen zijn makkelijk bereikbaar via Mass. Ave. of Mem. Dr..

In HTML zou dit er zo uitzien:

Als je in Boston bent , bezoek dan in elk geval het
<ACRONYM TITLE="Museum of Fine Arts">MFA</ACRONYM>, het
<ACRONYM TITLE="Massachusetts Institute of Technologie">MIT</ACRONYM>
en natuurlijk ook het
<ACRONYM TITLE="World Wide Web Consortium">W3C</ACRONYM>.
Deze instellingen zijn makkelijk bereikbaar via
<ABBR TITLE="Massachusetts Avenue">Mass. Ave.</ABBR>
of <ABBR TITLE="Memorial Drive">Mem. Dr.</ABBR>.

Opmerking over toegankelijkheid: in de nabije toekomst zullen browsers u laten kiezen of u de afkortingen en acroniemen automatisch wil laten uitschrijven.

Of geef de betekenis van afkorting of acroniem (in het bijzonder bij de eerste keer dat die voorkomt) mee in het document (d.w.z. zoals iemand het zou doen die geen HTML gebruikt).


Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 4.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 4.3

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C