Voorbeeld voor IJkpunt
5.1– Voor tabellen met gegevens: geef rij- en kolom-headers aan.

Voorbeeld
Dia 43 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Prioriteit 1

Dit ijkpunt vertelt u dat u in het geval van een legitieme noodzaak om gegevens te presenteren in een tabelformaat gebruik moet maken van het HTML-TABLE-element en bijbehorende elementen en attributen (zoals TR, TD, TH en CAPTION). De alternatieven (zoals het gebruik van de PRE-tag voor gepreformatteerde tekst of het gebruik van style sheets) zullen in feite het begrijpen van tabelgegevens moeilijker maken voor gebruikers van hulptechnologie.

Een eenvoudige gegevenstabel gegenereerd met de juiste tabelopmaak zou er zo uit kunnen zien:

Voorbeeld van een eenvoudige gegevenstabel gegenereerd met gebruikmaking van HTML-opmaak.
Kolom 1 kopKolom 2 kop
Rij 1 kopKolom 1 Rij 1Kolom 2 Rij 1
Rij 2 kopKolom1 Rij 2Kolom 2 Rij 2

Zie de code die deze tabel genereerde.

Bovenstaand voorbeeld is te vomdat toekomstige browsers de TH- en andere TABLE-opmaak zullen gebruiken om tabellen logisch te lineariseren.

NB: als u tabellen gebruikt voor paginaopmaak (in plaats van CSS), moet u NIET opmaak gebruiken die gereserveerd is voor gegevenstabellen (zoals TH, HEADER, SCOPE, COLGROUP, etc.) omdat die elementen door sommige agents gebruikt zullen worden om gegevens te identificeren en manipuleren).

Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 5.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 5.1 vervolg

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C