Voorbeeld voor IJkpunt
5.1, vervolg.

Voorbeeld
Dia 44 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

HTML 4.0 staat u toe om expliciet headerinformatie te linken naar kolommen en rijen met behulp van het "headers"-attribuut van de <TD> - en<TH>-elementen, b.v.:

Koppen koffie dat elke senator heeft gedronken
Naam Koppen Soort koffie Suiker?
T. Sexton 10 Espresso Neen
J. Dinnen 5 Caffeïnevrij Ja

Als je het 'headers'-attribuut gebruikt, kan een browser of schermlezer de inhoud van de cellen als volgt afbeelden of lezen (als de gebruiker dat wil):

Naam: T. Sexton, Koppen: 10, Soort: Espresso, Suiker: Neen
Naam: J. Dinnen, Koppen: 5, Type: Caffeïnevrij, Suiker: Ja

omdat elk gegeven expliciet is geassocieerd met de bijbehorende header.

Zie de HTML-code die dit voorbeeld zou kunnen genereren.

Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 5.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 5.2

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C