Voorbeeld voor IJkpunt
5.2– Gebruik voor gegevenstabellen met twee of meer logische niveaus van rij- of kolomheaders opmaak om gegevens- en headercellen te associëren.

Voorbeeld
Dia 45 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Prioriteit 1

Voor "complexe" tabellen d.w.z. tabellen met structurele onderverdelingen die verder gaan dan die volgens de rijen en kolommen moet je geschikte opmaak gebruiken om die onderverdelingen aan te geven

Voorbeeld: Een reiskostentabel. Terwijl de volgende gegevenstabel er eenvoudig genoeg uitziet, zou ze moeilijk te begrijpen zijn, als ze gelezen wordt door een moderne schermlezer. Een goede manier om te benaderen wat sommige gebruikers van schermlezers zullen horen is om een regellezer bij de tabel te houden en om horizontaal over het scherm te lezen. Verplaats vervolgens de regellezer vertikaal tot de volgende regel met karakters wordt afgebeeld. Lees horizontaal. Kies na een poos een willekeurige gegevenscel en probeer – zonder naar de titel van de rij of de kolom te kijken – u te herinneren welke headers die gegevenscel beschrijven. Hoe groter en complexer de tabel, hoe moeilijker het is om de relaties tussen rijen en kolommen te onthouden.

Voorbeeld 1: REISKOSTEN (kosten in Dollars)

REIS,
 datum

Maaltijden Kamer Verv. Totaal
San Jose
 25 / 8 / 97 37.74 112.00 45.00
 26 / 8 / 97 27.28 112.00 45.00
Subtotaal 65.02 224.00 90.00 379.02
Seattle
 27 / 8 / 97 96.25 109.00 36.00
 28 / 8 / 97 35.00 109.00 36.00
Subtotaal 131.25 218.00 72.00 421.25
Totaal-generaal 196.27 442.00 162.00 800.27

Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 5.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 5.2 vervolg

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C