Voorbeeld voor IJkpunt
5.2, vervolg.

Voorbeeld
Dia 46 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Tegenwoordig zouden de meeste gebruikers van schermlezers deze tabel voorgelezen horen als:

REISKOSTEN (kosten in Dollars)
TRIP,
Maaltijden Kamer Vervoer Totaal
datum
San Jose
25 aug 97 37.74 112.00 45.00 
26 aug 97 27.28 112.00 45.00
Subtotaal 65.02 224.00 90.00 379.02
Seattle
27 aug 97 96.25 109.00 36.00
28 aug 97 35.00 109.00 36.00
Subtotaal 131.25 218.00 72.00 421.25
Totaal-generaal196.27 442.00 162.00 800.27

Probeer dit hardop te lezen, en probeer, als u naar de 11de regel gaat te raden wat de betekenis van het vierde element geacht wordt te zijn ... zonder naar de headerinformatie te kijken.


Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 5.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 5.2 vervolg

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht 
IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende 
pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web 
Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C