Voorbeeld voor IJkpunt
5.3 – Gebruik geen tabellen voor layout, tenzij de tabel ook zinvol is bij linearisering.

Voorbeeld
Dia 48 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Lever anders, als de tabel geen betekenis heeft een gelijkwaardig alternatief (bijvoorbeeld een gelineariseerde versie).

Prioriteit 2

Naarmate meer browsers met consistente ondersteuning voor de W3C Cascading Style Sheet Recommendaties CSS 1 en CSS 2 zijn uitgerust, zal het in toenemende mate gepast zijn alle positionering van tekst en afbeeldingen op een pagina met behulp van style sheet opmaak te doen. TABLE moet alleen worden gebruikt voor de juiste opmaak van gegevens die in tabelvorm gepresenteerd dienen te worden. Dit ijkpunt is eigenlijk alleen het zoveelste voorbeeld van de eis om opmaak alleen te gebruiken waarvoor ze bedoeld is, niet voor de layout-"eigenschappen" die ze schijnt te leveren. Zie de voorbeelden van ijkpunten voor Richtlijn 3 voor voorbeelden van stijlcommando's die gebruikt worden voor layout.


Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 5.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 5.4

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C