Voorbeeld voor IJkpunt
5.6 – Lever afkortingen voor headerlabels.

Voorbeeld
Dia 51 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Prioriteit 3

Een nuttig kenmerk van het <TH>-element is het "abbr"- of afkortingsattribuut. Een schermlezer zal in staat zijn de header uit te spreken die met iedere cel wordt geïdentificeerd, als de id-, header- of scope-attributen worden gebruikt. Als je het "abbr"-attribuut niet gebruikt, zal de gehele header worden uitgesproken voor de ermee geassocieerde waarden van de gegevens. Zo zou bijvoorbeeld de code:

<TH id="t3" abbr="Soort">Soort Koffie</TH>

de schermlezer laten zeggen "Soort" en de celwaarde in plaats van "Soort Koffie:" en de celwaarde.

In het volgende geval zult u het gebruik van "abbr" werkelijk waarderen: Stel dat u een spreadsheet had met kolommen die zó waren gelabeld:

<TH id="t4" abbr="Verwacht">Verwachte uitgaven aan koffie in het Westelijk Afdelingskantoor </TH>

Hoe vaak moet u de kreet "Verwachte uitgaven aan koffie in het Westelijk Afdelingskantoor" horen voor u wilde dat u het had afgekort tot "Verwacht"?


Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 5.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 6.1

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C