Voorbeeld voor IJkpunt
6.4 – Zorg er in het geval van scripts en applets voor dat event handlers onafhankelijk zijn van het invoerapparaat.

Voorbeeld
Dia 57 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Prioriteit 2

Om er voor te zorgen dat mensen een gelijkwaardige boodschap krijgen op systemen die geen scripts en event-handlers ondersteunen, geef t u wat gelijkwaardige content mee in het <NOSCRIPT>-element. Zorg er ook voor dat de event-handlers die u gebruikt liever logisch zijn dan apparaatafhankelijk. (Zie IJkpunt 9.3 voor meer informatie over hoe je event-handlers toegankelijk gebruikt..)

Het volgende voorbeeld beeldt een BUTTON af. De button is geassocieerd met een SCRIPT in JavaScript. Als het script wordt geactiveerd door een EVENT, duikt op het scherm van een grafische browser een ALERT-venster op. Het alarmvenster bevat een boodschap voor de gebruiker. In dit geval is de event of een TAB-toets die het focus naar de onderkant beweegt, of de gebruiker die de muiscursor over de onderkant passeert(?). De'OnFocus' EVENT-HANDLER kijkt uit naar het eerste type van event, terwijl de 'OnMouseOver' event-handler uitkijkt naar het tweede.

Het script wordt gevolgd doot het NOSCRIPT-element dat dezelfde boodschap bevat die zou zijn verschenen in het alarmvenster. Als BUTTON en SCRIPT (of de speciale script-taal) niet worden ondersteund, moet een browser de content van BUTTON en de NOSCRIPT-elementen afbeelden. In dat geval moet u zien:

Win een Prijs!
U Wint de Eerste Prijs!

Om de HTML-file voor dit voorbeeld te zien, kunt u deze link volgen.

Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 6.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 6.5

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C