Voorbeeld voor IJkpunt
6.5 – vervolg.

Voorbeeld
Dia 59 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Voorbeeld 2: gebruik in HTML NOSCRIPT samen met SCRIPT.

De volgende code zou een Tcl-script aansturen in browsers die die scripttaal ondersteunen, terwijl de content van het NOSCRIPT-element afgebeeld zou worden in browsers die die scripttaal niet ondersteunen.

<SCRIPT type="text/tcl">
...een Tcl-script om een scorebord af te beelden...
</SCRIPT>
<NOSCRIPT>
<P>Resultaten gisteren:</P>
<DL>
<DT>Bulls 91, Sonics 80.
<DD><A href="bullsonic.html"> Hoogtepunten uit de wedstrijd Bulls – Sonics </A>
...meer doelpunten... </DL>
</NOSCRIPT>

NB: Voor sommige applicaties kunnen server-side scripts toegankelijker zijn dan client-side scripts.

Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 6.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 7.1

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C