Voorbeeld voor IJkpunt
1.1c – een tekstequivalent voor image map regions.

Voorbeeld
Dia 6 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Prioriteit 1 : voor server side image maps

Voor de gebruiker van een niet-grafische browser of voor iemand die geen traditioneel aanwijsapparaat gebruikt (zoals een muis of een tipscherm), kan een pagina die een imagemap als enig navigatiemiddel gebruikt erg ontoegankelijk zijn. Er zijn een aantal technieken tot uw beschikking om ervoor te zorgen dat uw image maps toegankelijk zijn. Al deze technieken brengen met zich mee het leveren van een tekstequivalent voor de cruciale functies van de map: te weten de actieve gebieden die links naar andere informatie activeren.

Zie het voorbeeld voor IJkpunt 1.2 voor een gedetailleerdere behandeling van het gebruik van een server side image map .

Prioriteit 3 : voor client side image maps

Zie het voorbeeld voor IJkpunt 1.5 voor meer informatie over het gebruik van een client side image map .

Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 1.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 1.1d

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C