Voorbeeld voor IJkpunt
7.1 – Geef het scherm geen gelegenheid om te flikkeren totdat user agents gebruikers in staat stellen flikkering te sturen.

Voorbeeld
Dia 60 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Prioriteit 1

Mensen met lichtgevoelige epilepsie kunnen een epileptische aanval krijgen die veroorzaakt wordt door flikkeringen of flitsen in het frequentiegebied van 4 – 59 flitsen per seconde (Hertz) met een topgevoeligheid bij 20 flitsen per seconde of door snelle veranderingen van donker naar licht (bij stroboscopisch licht).

Natuurlijk kunnen wij u geen voorbeeld laten zien van een afbeelding of tekst die knippert met 20 flitsen per seconde; we zouden er anders van beschuldigd kunnen worden te proberen iemand een epileptische aanval te bezorgen.

Waar het om gaat is: wees voorzichtig bij het ontwerpen van GIF-animaties of andere zelfverversende content.


Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 7.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 7.2

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C