Voorbeeld voor IJkpunt
7.2 – Laat de content niet knipperen (d.w.z. verander de presentatie in een regelmatig tempo, zoals aan- en uitzetten) totdat user agents gebruikers in staat stellen het knipperen te sturen.

Voorbeeld
Dia 61 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Prioriteit 2

Als knipperende content (bijvoorbeeld een kop die met regelmatige tussenpozen verschijnt en verdwijnt) wordt gebruikt, lever dan een mechanisme om het knipperen te stoppen.

Als u zich verplicht voelt om bepaalde tekst te accentueren door hem aan en uit te laten flitsen, gebruik dan het 'text-decoration: blink' -attribuut van CSS. Het gebruik van CSS zal gebruikers in staat stellen het effect te stoppen door style sheets uit te zetten of door de regel in een gebruikers style sheet ongedaan te maken.

Gebruik niet de BLINK- en MARQUEE-elementen. Die zijn in geen enkele W3C-HTML-specificatie gedefinieerd (d.w.z. het zijn geen standaardelementen).


Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 7.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 7.3

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C