Voorbeeld voor IJkpunt
7.4 – Creëer geen periodiek zelfverversende pagina's totdat user agents de mogelijkheid bieden die zelfverversing te stoppen.

Voorbeeld
Dia 63 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Prioriteit 2

Als uw pagina voortdurend wordt bijgewerkt, laat gebruikers dan weten dat ze de pagina vaak moeten herladen (liever dan het voor hen te doen).

Laat bijvoorbeeld in HTML pagina's niet zichzelf verversen met "HTTP-EQUIV=refresh" totdat user agents gebruikers in staat stellen deze functie af te zetten. De volgende code laat dezelfde pagina zich elke 60 seconden "verversen" of herladen. Waarschijnlijk zou dit doen, omdat u de content van die pagina vaak verandert.

<META http-equiv="refresh" content="60">
<BODY>
<P>...Informatie...
</BODY>

Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 7.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 7.5

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C