Voorbeeld voor IJkpunt
7.5 – Gebruik geen opmaak om pagina's automatisch te redirecten totdat user agents de mogelijkheid leveren om auto-redirect te stoppen. Configureer in plaats daarvan de server om redirects uit te voeren.

Voorbeeld
Dia 64 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Prioriteit 2

De volgende code zou de nieuwe pagina automatisch te voorschijn kunnen halen, vijf seconden nadat u de huidige pagina laadt.

<HEAD>
<TITLE>Gebruik dit niet!</TITLE>
<META http-equiv="refresh" content="5;
http://www.acme.com/newpage">
</HEAD>
<BODY>
<P>Als uw browser Refresh ondersteunt,
zult u over 5 seconden getransporteerd worden naar onze <A href="http://www.acme.com/newpage">nieuwe site</A>, anders moet u de link met de hand selecteren.
</BODY>

Auteurs moeten evenwel gebruikers niet redirecten met deze opmaak, aangezien deze niet standaard is, gebruikers desoriënteert en de lijst van door de browser bezochte pagina's onklaar kan maken. In plaats daarvan moeten auteurs, in volgorde van voorkeur:

  1. De server configureren om de geschikte HTTP status code (301) te gebruiken. Het gebruik van HTTP-headers is te verkiezen, omdat dit het Internetverkeer en de downloadtijden reduceert; het kan worden toegepast op niet-HTML-documenten en het kan worden gebruikt door agentjes (bijvoorbeeld linkcheckers) die slechts een HEAD-request indienden. Verder leveren statuscodes van het type 30x informatie zoals "permanent verhuisd" of "tijdelijk verhuisd" die niet met META-verversing gegeven kan worden.
  2. De te redirecten pagina vervangen door een statische pagina die een normale link naar de nieuwe pagina bevat.

Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 7.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 8.1

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C