Voorbeeld voor IJkpunt
9.2, vervolg.

Voorbeeld
Dia 69 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Toegang via toetsenbord naar links en formulierbesturing kan op een paar manieren worden gespecificeerd:

Shortcuts:
Shortcuts staan gebruikers toe om toetsaanlagen te combineren om links of formulierbesturing op een pagina te navigeren. NB. Shortcuts kunnen door verschillende operating systems verschillend worden behandeld, waarbij het voornaamste verschil is welke toetsen ingedrukt moeten worden om de shortcut te activeren. Op Windows-machines worden meestal de "alt"- en "ctrl"-toets gebruikt, terwijl het op een Macintosh meestal de "apple"- of "klaverblad"-toets is.

Tabvolgorde:
Tabvolgorde beschrijft een (logische) volgorde voor het navigeren van link naar link of van formulierbesturing naar formulierbesturing (gewoonlijk door op de tab-toets te drukken, vandaar de naam).

Apparaatonafhankelijke besturing voor embedded interfaces:
Sommige elementen importeren objecten waarvan de interfaces niet bestuurd kunnen worden door de opmaaktaal. In HTML zijn dit bijvoorbeeld applets en multimediaspelers. In zulke gevallen moeten gebruikers ervoor zorgen dat als de geïmporteerde objecten zelf geen toegankelijke interfaces leveren, een alternatief het wel doet.

Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 9.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 9.3

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C