Voorbeeld voor IJkpunt
9.3, vervolg.

Voorbeeld
Dia 71 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

De volgende voorbeelden kunnen slechts volledig naar waarde worden geschat als uw browser JavaScript ondersteunt (en als u scripts in staat hebt gesteld om gedraaid te worden). Uw browser moet ook het BUTTON-element ondersteunen.

Voorbeeld 1: Gebruik een apparaatonafhankelijke event-handler die met elke geschikte invoeractie werkt: in dit geval werkt ONFOCUS zowel met een toetsenbordevent als met een muisevent, het wordt dus geacht een apparaatonafhankelijke event-handler te zijn.

Het voorbeeld is de "script activated button": probeer hem aan te klikken of ernaar te tabuleren. Een kleine alarmbox moet opspringen met een boodschap over de prijs. Een druk op de Escape-toets doet hem verdwijnen.

En hier is de code die het genereert:

<BUTTON onfocus="pop1()"> Win een prijs!</BUTTON>.

En hier is het script dat het werk doet:

<SCRIPT language="JavaScript" type="text/javascript">
function pop1() { alert ("Eerste Prijs!") }
</SCRIPT>
<NOSCRIPT>Eerste Prijs!</NOSCRIPT>


Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 9.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 9.3 vervolg

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C