Voorbeeld voor IJkpunt
9.3, vervolg.

Voorbeeld
Dia 72 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Voorbeeld 2: Gebruik meer dan één apparaatafhankelijke event-handler om "alle bases af te dekken": ONCLICK verlangt een muis-event, terwijl ONKEYPRESS een toetsenbord-event verlangt. Beide zijn apparaatafhankelijk, maar als ze beide worden meegegeven, kan iedereen van de techniek profiteren.

Nog een "script-activated button": klik hem aan, tabuleer ernaar en druk een willekeurige toets in om het script te activeren. Een kleine alarmbox moet opspringen met een boodschap over de prijs. Een druk op de Escape-toets doet hem verdwijnen.

Hier is de code die de knop genereert:

U zult een kleine prijs winnen als u
<BUTTON ONCLICK="pop2()" ONKEYPRESS="pop2()">
een andere prijs wint!</BUTTON>.

En hier is de code voor de scriptfunctie:

<SCRIPT language="JavaScript" type="text/javascript">
function pop2() { alert ("Tweede Prijs!") }
</SCRIPT>
<NOSCRIPT>Tweede Prijs!</NOSCRIPT>

Tot slot: schrijf geen event-handlers die van muiscoördinaten afhangen, aangezien dit apparaatonafhankelijke invoer verhindert.


Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 9.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 9.4

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C