Voorbeeld voor IJkpunt
9.4 – Creëer een logische volgorde van tabs door middel van links, formulierbesturing en objecten.

Voorbeeld
Dia 73 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Prioriteit 3

Tabulatievolgorde van links  naar rechts, van boven  naar beneden is normaal.......Top naar bottom, left naar right, tab order using tabindex.

In browsers die de tabulator in staat hebben gesteld te navigeren tussen links en formulierbesturingen begint de verstek (default) tabvolgorde met de eerste link of besturing op de pagina en springt dan naar de eerstvolgende link of besturing in de volgorde waarin ze in de HTML-file voor de pagina veschijnt. Deze verstekvolgorde mag dan niet alijd handig zijn, maar ze kan veranderd worden om aan uw behoeften te voldoen met gebruikmaking van het tabindex-attribuut. TABINDEX werkt met de <A>-, <AREA>- <BUTTON>-, <INPUT>-, <OBJECT>-, <SELECT>- en <TEXTAREA>-elementen.


Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 9.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 9.4 vervolg

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C