Voorbeeld voor IJkpunt
9.5 – Lever shortcuts (met inbegrip van die in client-side image maps) voor belangrijke links, formulierbesturingen en groepen van formulierbesturing.

Voorbeeld
Dia 76 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Prioriteit 3

HTML 4.0 maakt het mogelijk om ankers en formulierbesturingen "via het toetsenbord mogelijk" te maken. Zo is bijvoorbeeld het volgende formulier "via het toetsenbord mogelijk" gemaakt voor browsers die het accesskey-attribuut ondersteunen. In dit voorbeeld zijn de actieve toetsen:

In het voorbeeld verderop zijn de actieve toetsen ook onderstreept of, op invoerknoppen, gescheiden van de rest van het wourd en in hoofdletters. Merk wel op dat deze accentuering met de hand werd gedaan... het accesskey-attribuut veroorzaakt geen accentuering en geeft ook niet anderszins de gekozen letter in enige bekende browser aan.

Denk er ook aan dat browsers die het accesskey-attribuut ondersteunen dit waarschijnlijk verschillend doen. Als u Internet Explorer 4.0 of 5.0 gebruikt, kunt u de ALT-toest ingedrukt houden en de corresponderende letter indrukken om te zien hoe die browser het accesskey-attribuut ondersteunt (IE 4.0 en 5.0 verschillen in hoe zij accesskey ondersteunen). Andere browsers gebruiken wellicht andere aandachttrekkende toetsen of ondersteunen accesskey helemaal niet.

NB: Probeer s.v.p. NIET om dit voorbeeldformulier in te sturen. Op sommige systemen kan het een fout veroorzaken.

Sla het formulier over om Toegankelijke alternatieven te vinden.


Wat is uw favoriete kleur?

Rood
Groen
Blauw

Naam Instelling

Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 9.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 10.1

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C