Voorbeeld voor IJkpunt
10.2 –Totdat user agents expliciete associaties tussen labels en formulierelementen ondersteunen, is het verstandig om bij alle formulierelementen met impliciet geassocieerde labels ervoor te zorgen dat het label netjes is gepositioneerd.

Voorbeeld
Dia 78 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Prioriteit 2

Auteurs moeten zich aanwennen om formulierbesturingen en informatieve labels (zie het voorbeeld voor IJkpunt 12.4 ) expliciet te associëren. Inmiddels laten Voorbeelden 1 en 2 op deze pagina de layout zien van bedieningen die relatief toegankelijk zijn voor gebruikers van schermlezers. Het moet niet moeilijk zijn om aan te geven welke label is geassocieerd met welke bediening.

Zorg ervoor dat voor alle formulierbesturingen met labels:

Voorbeeld 1: de label onmiddellijk na de bijbehorende bediening volgt op dezelfde regel (dit laat meer dan één bediening/label per regel toe).

[ Rood | Blauw | Groen ]

Of...
Voorbeeld 2: de label op de regel voor de bediening is (met slechts één label en één bediening per regel).
Oranje

Violet

Paars

Voorbeeld 3: laat een layout van label en bediening zien die mogelijk verwarrend is voor de gebruiker van de schermlezer:

[ Oranje | Violet | Paars ]

Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 10.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 10.3

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C