Voorbeeld voor IJkpunt
10.3 –Totdat user agents (met inbegrip van hulptechnologieën) parallelle tekst correct weergeven is het verstandig om een lineairetekstalternatief te geven (op dezelfde pagina of een andere) voor alle tabellen die tekst in parallelle kolommen weergeven.

Voorbeeld
Dia 79 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Prioriteit 2

In deze dia wordt onder "user agents" ook begrepen hulptechnologieën.

De tekst in de volgende kolommen zal zich uitspreiden afhankelijk van de fontgrootte, venstergrootte en schermresolutie die u hebt uitgekozen:

Hoofdstuk 1

Het was een donkere en stormachtige nacht en in het hele huis slepen de literaire critici hun rode potlood om een aanval te doen op de nietsvermoedende auteur die een verhaal begon met "Het was een donkere en stormachtige nacht...".

Hoofdstuk 2

Plotseling klonk een schot, dan een schreeuw, vervolgens een bons en dan het geluid van een autoportier dat op iemands duim dichtsloeg.

Hoofdstuk 3

Toen riep de inspecteur: "Ik weet wie deze lafhartige daad heeft gepleegd en ik zal de identiteit van de dader vanavond nog, in deze kamer, onthullen!"

Besluit

En zij leefden nog lang en gelukkig in de veilige wetenschap dat hun geheim veilig was.

Einde

Gebruikers van sommige schermlezers zouden ongeveer het volgende horen:

Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Besluit
Het was een donkere Plotseling klonk een Toen riep de En zij leefden nog
en stormachtige nacht schot, dan een inspecteur: "Ik weet lang en gelukkig in de
en in het hele huis schreeuw, vervolgens een bons wie deze lafhartige veilige wetenschap
slepen de literaire en dan het geluid daad heeft gepleegd dat hun geheim veilig
critici hun rode van een autoportier en ik zal de identiteit was.
potlood om een dat op iemands duim van de dader
aanval te doen op de dichtsloeg. vanavond nog, in
nietsvermoedende deze kamer,
auteur die een onthullen!"
verhaal begon met
"Het was een donkere
en stormachtige
nacht...".

I realiseer me dat in dit geval het laatste eigenlijk betere literatuur is dan het oorpsronkelijke maar je wordt wel knettergek.


Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 10.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 10.3 vervolg

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C